Skattning av cylinderseparerat cylindertryck för effektivare och renare förbränning.
Research Project , 2016 – 2017

Med kännedom om cylindertryck i motorns styrsystem kan robustare motorer tillverkas så att kunden upplever motorn som normal, och emissioner och förbrukning hålls låga oavsett slitage eller bränslekvalitet. Med ett sådant styrsystem kan övergången till biobränslen ske smidigt då motorer kan tillverkas som klarar av att hantera såväl fossila som biobränslen av olika kvalitet.

För att skatta aktuell förbränningskarakteristik har utretts flera alternativ, så som cylindertryckgivare och momentgivare, men det finns ingen kännedom om att någon av dessa används i serietillverkning idag för tunga dieselmotorer. Den avgörande nackdelen med dessa givare har varit, och är fortfarande, att de avsevärt ökar tillverkningskostnaden för varje producerad motor. För cylindertrycksgivare finns även en livslängdsproblematik pga den utsatta miljön vilken verkar vara svår att undvika.

Möjligheten att få informationen med hjälp av befintlig eller billigare givare är därför mycket intressant och i ett tidigare projekt (p38572-1) togs en helt ny metod fram för att skatta cylindertryck baserat på främst svänghjulspositionsgivaren, men alla moment hann inte färdigställas. I det här fortsättningsprojektet färdigställs metoden, utvärderas och kompletteras genom att även utreda vilka förbättringar som kan åstadkommas med fler sensorer; varvtalsgivare i växellåda, momentsensor i växellåda och trycksensor i en av cylindrarna. Målet är en metod robust nog att hantera olika installationer, bränslekvalitet och slitage över fordonets livstid.

Projektet drivs av Volvo Technology AB och innefattar ett samarbete med Volvo Powertrain AB och Institutionen för signaler och system, Chalmers.

Participants

Torsten Wik (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automatic Control

Marcus Hedegärd

Forskare at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automatic Control

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2016–2017

Volvo Group

Project ID: 38572-2
Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-05-28