LED-belysning för ökad kvalitet hos växter
Research Project, 2016 – 2017

Syfte och mål
Syftet var att studera om förekomsten av bioaktiva ämnen och flyktiga föreningar påverkades av den ljusexponering som växterna (sallat och örter) utsattes för under odling med LED i växtlab och i växthus. LED exponering jämfördes med traditionell ljusexponering (HPS). Resultaten visade att användning av LED och att det genom optimering av våglängd och ljusintensitet finns lovande förutsättningar för odling av växter med goda arom- och näringsegenskaper.

Förväntade effekter och resultat
Resultaten indikerade att ljusexponeringen i vissa fall påverkade aromproduktionen i de studerade växterna. Analyser av innehållet av C-vitamin och fenoliska ämnen i växterna visade att val av lampornas våglängder påverkar halterna av dessa ämnen och att resultaten blir olika beroende på växtsort.

Participants

Marie Alminger (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Collaborations

Heliospectra AB

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-05549
Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-05-26