LED-belysning för ökad kvalitet hos växter
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Syfte och mål
Syftet var att studera om förekomsten av bioaktiva ämnen och flyktiga föreningar påverkades av den ljusexponering som växterna (sallat och örter) utsattes för under odling med LED i växtlab och i växthus. LED exponering jämfördes med traditionell ljusexponering (HPS). Resultaten visade att användning av LED och att det genom optimering av våglängd och ljusintensitet finns lovande förutsättningar för odling av växter med goda arom- och näringsegenskaper.

Förväntade effekter och resultat
Resultaten indikerade att ljusexponeringen i vissa fall påverkade aromproduktionen i de studerade växterna. Analyser av innehållet av C-vitamin och fenoliska ämnen i växterna visade att val av lampornas våglängder påverkar halterna av dessa ämnen och att resultaten blir olika beroende på växtsort.

Deltagare

Marie Alminger (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Heliospectra

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-05