Vattenrening och återvinning av tungmetaller med elektrokemiska lageringar

Description missing.

Participants

Björn Wickman (contact)

Forskarassistent at Physics, Chemical Physics

Funding

ÅForsk (Ångpanneföreningens Foundation for Research and Development)

Funding years 2016–2017

More information

Latest update

2017-02-05