Vattenrening och återvinning av tungmetaller med elektrokemiska legeringar
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Björn Wickman (kontakt)

Docent vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Magnus Bergvalls Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-06