Vattenrening och återvinning av tungmetaller med elektrokemiska legeringar
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Björn Wickman (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Magnus Bergvalls Stiftelse

Projekt-id: 2016-01423
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

ÅForsk

Projekt-id: Agreement16-478
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-06