Möjligheter och begränsningar för egenanvänd solel i Västra Gårdsten

Description missing.

Participants

Jan-Olof Dalenbäck (contact)

Professor at Civil and Environmental Engineering, Building Services Engineering

Maria Haegermark

Doktorand at Civil and Environmental Engineering, Building Services Engineering

Collaborations

Gårdstensbostäder

Angered, Sweden

Göteborgs energi

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding years 2016–2017

Energiforsk AB

Funding years 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-02-28