Möjligheter och begränsningar för egenanvänd solel i Västra Gårdsten
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektet syftar till att presentera för- och nackdelar för minst tre olika sätt att ansluta solcellsanläggningar i det lokala elnätet i Västra Gårdsten. För- och nackdelarna ska beskriva kostnader för såväl elnätbolaget som fastighetsbolaget. Syftet är att få bättre beslutsunderlag inför anslutning av solcellsanläggningar.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Maria Haegermark

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Gårdstensbostäder

Angered, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Göteborg Energi AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Energiforsk AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-02