Möjligheter och begränsningar för egenanvänd solel i Västra Gårdsten
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Maria Haegermark

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Gårdstensbostäder

Angered, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Energiforsk AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-28