Utnyttjande av förnyelsebar biomassa och restmaterial för tillverkning av miljövänliga biobaserade kompositer
Research Project , 2017 – 2021

Utnyttjande av förnyelsebar biomassa och restmaterial för tillverkning av miljövänliga biobaserade kompositer
Skogens produkter och andra biobaserade råvaror ingår i jordens naturliga kretslopp och finns i begränsad mängd. Mot bakgrund av att jordens befolkning ständigt ökar kommer vi i framtiden att få en brist på biobaserade råvaror. För att uppnå och behålla dagens levnadsstandard för fler människor i världen måste vi säkra ett långsiktigt hållbart flöde på råvaror. Ökad återvinning är ett led i ett cirkulärt samhälle där råvaran utnyttjas under en längre period innan den når sin slutanvändning. Vi vill öka användningsgraden av fiber från uttjänta produkter genom utveckling av två nya biokompositer. Den ena avsedd för byggnadssektorn (träfiberbaserade byggelement) och den andra för möbel- och snickeriindustrin (träfiberbaserade skivor). Materialet hämtas från rivningsvirke, uttjänta möbler, tidningar och även andra biobaserade produkter som t.ex. textilfiber från bildäck. I dag eldas en stor del av dessa produkter i värmeverk, medan andra deponeras på kommunala avfallstippar. Träfiberbaserade byggelement kommer att tillverkas av återvunnet fiber, flis och textilier. Tillverkningen kommer att ske genom enkel mekanisk bearbetning där billiga vattenlösliga bindemedel kommer att användas, exempelvis restaska från bioenergianläggningar. Träkompositerna för möbeltillverkning kommer att tillverkas med nya biobaserade bindemedel och tillsatser för att underlätta kompositens återvinning och miljöprofil, exempelvis kommer undvikas. De specifika målen är att: (a) kartlägga egenskaper och mängder av potentiella biobaserade råvaror och restmaterial (b) visa optimal beredning av material för hållbara förädlade produkter (c) visa produktexempel på labb och industriellt producerade biokompositer för möbler och konstruktion (d) initiering av nya vägar för biobaserade råvaror och restprodukter (e) visa möjligheten att tillverka innovativa miljöeffektiva produkter och sprida resultaten till forskarvärlden och näringslivet.

Participants

Carl-Eric Hagentoft (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Collaborations

Aristotle University of Thessaloniki

Thessaloniki, Greece

Linnaeus University

Växjö, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

University of Göttingen

Gottingen, Germany

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2017–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-05-23