Höjd innovationskompetens inom hälso- och sjukvård

Insatser för att överföra mer av forskningsbaserad kunskap till olika aktörer i samhället - spridning av kunskap och redan utvecklade metoder och modeller kopplat till innovation i samverkan med andra aktörer Baserad på forskningsbaserad kunskap och praktikens erfarenhet tillsammans med deltagande organisationer utveckla och testa nya metoder. Skapa nätverk för ´mellanrumsledare´ och ledare av samverkande innovation Coacha intermediärerna i deras roll att vara värd för samskapande innovations plattformar och arenor.

Participants

Lars Almefelt (contact)

Universitetslektor at Product and Production Development, Product Development

Funding

VINNOVA

Funding years 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

Innovation and Entrepreneurship

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2017-03-08