Höjd innovationskompetens inom hälso- och sjukvård
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Insatser för att överföra mer av forskningsbaserad kunskap till olika aktörer i samhället - spridning av kunskap och redan utvecklade metoder och modeller kopplat till innovation i samverkan med andra aktörer Baserad på forskningsbaserad kunskap och praktikens erfarenhet tillsammans med deltagande organisationer utveckla och testa nya metoder. Skapa nätverk för ´mellanrumsledare´ och ledare av samverkande innovation Coacha intermediärerna i deras roll att vara värd för samskapande innovations plattformar och arenor.

Deltagare

Lars Almefelt (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-28