Innovation för hållbar vardagsresande ISET

Projektet har som mål att skapa en varaktig mötesplats där utvecklare kan träffa informationsägare, resenäreroch andra drivande aktörer med engagemang för
persontransporter - för att tillsammans utveckla nya idéer på tjänster som traditionella
utvecklingsprocesser inte lyckats generera.

Participants

MariAnne Karlsson (contact)

Professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Funding

VINNOVA

Funding years 2010–2012

Sjuhärads kommunalförbund

Funding years 2010–2012

Västra Götalands Regionen

Funding years 2010–2012

Swedish ICT

Funding years 2010–2012

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-03-02