Innovation för hållbar vardagsresande ISET
Research Project , 2010 – 2012

Projektet har som mål att skapa en varaktig mötesplats där utvecklare kan träffa informationsägare, resenäreroch andra drivande aktörer med engagemang för
persontransporter - för att tillsammans utveckla nya idéer på tjänster som traditionella
utvecklingsprocesser inte lyckats generera.

Participants

MariAnne Karlsson (contact)

Professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Funding

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2010–2012

Sjuhärads kommunalförbund

Funding Chalmers participation during 2010–2012

Swedish ICT

Funding Chalmers participation during 2010–2012

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2010–2012

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-15