Innovation för hållbar vardagsresande ISET
Forskningsprojekt , 2010 – 2012

Projektet har som mål att skapa en varaktig mötesplats där utvecklare kan träffa informationsägare, resenäreroch andra drivande aktörer med engagemang för
persontransporter - för att tillsammans utveckla nya idéer på tjänster som traditionella
utvecklingsprocesser inte lyckats generera.

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2012

Sjuhärads kommunalförbund

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2012

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2012

Swedish ICT

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-15