Nya bältesgeometrier sett ur ett komfort, användning och säkerhetsperspektiv
Research Project , 2011 – 2012

Det övergripande syftet med projektet var att utvärdera olika säkerhetsbälteskoncept, som ska hjälpa den åkande att sitta väl fastspänd genom hela förloppet av en krock, inklusive potentiella dynamiska händelser innan krock. Syftet var att utvärdera koncepten utifrån ett attityd, hantering, komfort och säkerhets perspektiv. Två kompletta koncept med nya bältesgeometrier togs fram och utvärderades ur attityd-, hanterings- och komfort perspektiv o Attitydstudierna gav en fördjupad förståelse för hur nya bälteskoncept mottas och vad det är som får användare (barn, ungdomar, vuxna) att vilja eller inte vilja använda ett nytt bältessystem.

Participants

Anna-Lisa Osvalder (contact)

Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Funding

VINNOVA

Project ID: 2010-02846
Funding Chalmers participation during 2011–2012

Volvo Cars

Funding Chalmers participation during 2011–2012

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Production

Areas of Advance

Basic sciences

Roots

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-05-28