Nya bältesgeometrier sett ur ett komfort, användning och säkerhetsperspektiv
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Det övergripande syftet med projektet var att utvärdera olika säkerhetsbälteskoncept, som ska hjälpa den åkande att sitta väl fastspänd genom hela förloppet av en krock, inklusive potentiella dynamiska händelser innan krock. Syftet var att utvärdera koncepten utifrån ett attityd, hantering, komfort och säkerhets perspektiv. Två kompletta koncept med nya bältesgeometrier togs fram och utvärderades ur attityd-, hanterings- och komfort perspektiv o Attitydstudierna gav en fördjupad förståelse för hur nya bälteskoncept mottas och vad det är som får användare (barn, ungdomar, vuxna) att vilja eller inte vilja använda ett nytt bältessystem.

Deltagare

Anna-Lisa Osvalder (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Volvo Cars

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28