Kontroll av intermolekylär växelverkan för att utveckla binära antibiotika
Research Project , 2017 – 2020

Description missing.

Participants

Per Lincoln (contact)

Proprefekt vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2017–2020 with 2,800,000.00 SEK

More information

Latest update

2018-05-25