Kontroll av intermolekylär växelverkan för att utveckla binära antibiotika

Description missing.

Participants

Per Lincoln (contact)

Professor at Chemical and Biological Engineering, Physical Chemistry

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding years 2017–2020

More information

Latest update

2017-03-14