Kontroll av intermolekylär växelverkan för att utveckla binära antibiotika

Description missing.

Participants

Per Lincoln (contact)

Professor vid Physical Chemistry

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2017–2020 with 2,800,000.00 SEK

More information

Latest update

2017-03-14