Kontroll av intermolekylär växelverkan för att utveckla binära antibiotika
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Per Lincoln (kontakt)

Proprefekt vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-25