Grafenförstärkta betongpålar - industrialisering av funktionaliserad grafen i betong
Research Project , 2016 – 2017

Detta projektet syftar till att ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra kommersiell tillverkning av funktionaliserat grafen. Projektet ämnar vidareutveckla tidigare forskningsresultat där små provkroppar med cementpasta påvisat att rätt funktionaliserat grafen kan öka betongens tryckhållfasthet med upp till 50 %.

Participants

Johan Liu (contact)

Full Professor at Electronics Material and Systems

Luping Tang

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Collaborations

Aarsleff Grundläggning AB

Gunnilse, Sweden

Centrum Pile AB

Älvängen, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-06-11