Grafenförstärkta betongpålar - industrialisering av funktionaliserad grafen i betong
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Detta projektet syftar till att ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra kommersiell tillverkning av funktionaliserat grafen. Projektet ämnar vidareutveckla tidigare forskningsresultat där små provkroppar med cementpasta påvisat att rätt funktionaliserat grafen kan öka betongens tryckhållfasthet med upp till 50 %.

Deltagare

Johan Liu (kontakt)

Professor vid Elektronikmaterial och system

Luping Tang

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Aarsleff Grundläggning AB

Gunnilse, Sweden

Centrum Pile AB

Älvängen, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-11