FoI plattform för elvägar
Research Project, 2016 – 2020

Syfte och mål:
För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet med projektet är att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Förväntade effekter och resultat:
Arbetet kommer bl.a. resultera i ett tydliggörande av samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig ur olika aktörers perspektiv. Olika implementeringsstrategier kommer att utvärderas och framgångsfaktorer för hög acceptans kommer att identifieras.

Participants

Filip Johnsson (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Maria Taljegård

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Viktoria Swedish ICT

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-02930
Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-10-08