More efficient and health conscious usage of lithium ion batteries by adaptive modeling
Research Project , 2017 – 2020

Ett övergripande syfte med projektet är att föra samman expertis inom utveckling av BMS, reglerteknik, batterimodellering, materialanalys och elektrokemi för att på så sätt i det här projektet, och förhoppningsvis i framtida projekt, uppnå resultat som för vetenskapen framåt och också kommer till samhällelig nytta.

 Mer specifikt vill vi åstadkomma:

- Utökad kompetens kring åldringsmekanismer i kommersiella litiumjonbatterier

- En metod för att finna numeriskt enkla modeller som beskriver tillstånd inne i cellerna och som har parametrar och tillstånd som är observerbara från tillgängliga mätsignaler i fordon, dvs. i första hand temperatur, ström och cellspänning.

- En algoritm för att bestämma dynamiska gränser för ström och spänning som förlänger batteriernas livslängd samtidigt man kan öka maximal ladd- och urladdningseffekt.

- Ge kvantitativa mått på hur mycket bättre styrstrategier med dynamiska gränser kan vara jämfört med de statiska gränser som används idag.

- En bättre metod för att skatta hur åldrade batterier är via avancerad materialanalys.

- Utveckla algoritmer för implementering i BMS baserat på resultaten ovan.

Participants

Torsten Wik (contact)

Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automatic Control

Patrik Johansson

Full Professor at Condensed Matter Physics

Lukas Wikander

Doktorand at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automatic Control

Changfu Zou

Assistant Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automatic Control

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-08-20