Kartläggning av hjärnskakningar inom svensk ishockey, videoanalys, blodprovsdata och konsekvenser
Research Project , 2017 – 2018

Syftet med projektstudien är att kartlägga när och hur hjärnskakningar uppstår i svenska ishockeyligan (SHL) och beskriva vilka av dessa som leder till en hjärnskakning med kortvariga symptom respektive vilka som leder till bestående hjärnskador.

Studien stöds av svenska ishockeyförbundet och SHL. Studien ger en unik möjlighet att över tid foölja spelare i SHL som fått hjärnskakning. Ishockey ar en kontaktsport med hög skaderisk. Hjärnskakningar har under de senaste åren okat och detta har medfört att flera spelare har tvingas till längre speluppehåall. Vidare ökar risken att fler drabbas av degenerativa tillstånd i hjärnan som en följd av skadan. För att minska risken för dessa
skador ar det viktigt att kartlägga hur dessa uppkommer.

Participants

Johan Davidsson (contact)

Associate Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety

Collaborations

Folksams forskningsstiftelse

Stockholm, Sweden

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH)

Stockholm, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH)

Project ID: DnrCIF2016/6,P2017-0125
Funding Chalmers participation during 2017–2018

More information

Latest update

2019-11-22