Kartläggning av hjärnskakningar inom svensk ishockey, videoanalys, blodprovsdata och konsekvenser
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Syftet med projektstudien är att kartlägga när och hur hjärnskakningar uppstår i svenska ishockeyligan (SHL) och beskriva vilka av dessa som leder till en hjärnskakning med kortvariga symptom respektive vilka som leder till bestående hjärnskador.

Studien stöds av svenska ishockeyförbundet och SHL. Studien ger en unik möjlighet att över tid foölja spelare i SHL som fått hjärnskakning. Ishockey ar en kontaktsport med hög skaderisk. Hjärnskakningar har under de senaste åren okat och detta har medfört att flera spelare har tvingas till längre speluppehåall. Vidare ökar risken att fler drabbas av degenerativa tillstånd i hjärnan som en följd av skadan. För att minska risken för dessa
skador ar det viktigt att kartlägga hur dessa uppkommer.

Deltagare

Johan Davidsson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Folksams forskningsstiftelse

Stockholm, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Projekt-id: DnrCIF2016/6,P2017-0125
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-22