VALLA Coach. Step 2 - Realisation
Research Project , 2016 – 2019

VALLA Coach är ett projekt inom forskningsprogrammet Smart Built Environment, en så kallad testbädd. I projektet byggs och testas bygga metoder för att, likt en valla-buss på skidtävlingar, stötta företag på byggplats med metoder för att utvärdera och öka produktiviteten. Syftet med arbetet under denna fas är att bygga upp VALLA Coach-metoderna genom ”vallning” av fem byggprojekt och samtidigt ge konkret nytta på ”vallade” byggarbetsplatser och data som kan användas för uppföljning i företagen.

Arbetet sker i samverkan mellan industri och akademi. Ambitionen är att gemensamt driva VALLA Coach under en 12-årsperiod och att därefter upprätta ett centrum. 

 

 

Participants

Christine Räisänen (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Collaborations

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

Funding

Formas

Project ID: 2016-01990
Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-11-22