VALLA Coach - stöd till byggplatser för ökad produktivitet. Steg 2 - realisering
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

VALLA Coach är ett projekt inom forskningsprogrammet Smart Built Environment, en så kallad testbädd. I projektet byggs och testas bygga metoder för att, likt en valla-buss på skidtävlingar, stötta företag på byggplats med metoder för att utvärdera och öka produktiviteten. Syftet med arbetet under denna fas är att bygga upp VALLA Coach-metoderna genom ”vallning” av fem byggprojekt och samtidigt ge konkret nytta på ”vallade” byggarbetsplatser och data som kan användas för uppföljning i företagen.

Arbetet sker i samverkan mellan industri och akademi. Ambitionen är att gemensamt driva VALLA Coach under en 12-årsperiod och att därefter upprätta ett centrum. 

 

 

Deltagare

Christine Räisänen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-22