Strömningsberäkningar av roterande hjul
Research Project , 2017 – 2018

Projektets syfte är att öka förståelsen kring de aerodynamiska fenomen som kopplar till roterande hjul och utveckling av numeriska metoder för att kunna simulera detta i en virtuell miljö. Resultaten bidrar till att öka den generella förståelsen av fordonsaerodynamik och numerisk simulering av roterande hjul. Projektet fokuserar på hur roterande hjul, hjulhusflöden och hjulvaken påverkar fordonets totala luftmotstånd. 

Participants

Simone Sebben (contact)

Avdelningschef vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2017–2018

More information

Latest update

2017-11-16