Strömningsberäkningar av roterande hjul
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Projektets syfte är att öka förståelsen kring de aerodynamiska fenomen som kopplar till roterande hjul och utveckling av numeriska metoder för att kunna simulera detta i en virtuell miljö. Resultaten bidrar till att öka den generella förståelsen av fordonsaerodynamik och numerisk simulering av roterande hjul. Projektet fokuserar på hur roterande hjul, hjulhusflöden och hjulvaken påverkar fordonets totala luftmotstånd. 

Deltagare

Simone Sebben (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2017-11-16