Koordinering av FoEs – Forskarskola Energisystem
Research Project , 2017 – 2019

Projektet omfattar den forskningsstödjande verksamheten för Forskarskola Energisystem FoEs vilket består av ett för doktoranderna gemensamt kurspaket, tematiskt tvärvetenskapliga doktorand- och handledargrupper, tvärvetenskaplig bihandledning, vetenskaplig ledningsgrupp samt kansli. En välfungerande tvärvetenskaplig forskarskola om energisystem behöver ha en verksamhetsorganisation med fokus på tvärvetenskapliga discipliner.

Projektets mål är att understödja forskarskolans verksamhet så att antagna doktorander kan kan genomföra utbildning.

Participants

Björn Sandén (contact)

Full Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2017

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-09-26