Koordinering av FoEs – Forskarskola Energisystem
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektet omfattar den forskningsstödjande verksamheten för Forskarskola Energisystem FoEs vilket består av ett för doktoranderna gemensamt kurspaket, tematiskt tvärvetenskapliga doktorand- och handledargrupper, tvärvetenskaplig bihandledning, vetenskaplig ledningsgrupp samt kansli. En välfungerande tvärvetenskaplig forskarskola om energisystem behöver ha en verksamhetsorganisation med fokus på tvärvetenskapliga discipliner.

Projektets mål är att understödja forskarskolans verksamhet så att antagna doktorander kan kan genomföra utbildning.

Deltagare

Björn Sandén (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 003730
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Energimyndigheten

Projekt-id: 39370-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-26