Mistra EXPLORE - Exploring the opportunities for advancing vehicle recycling industrialization
Research Project, 2016 – 2019

Fordon byggs inte bara av järn och stål. Materialinnehållet blir allt mer komplext med ökande andel plast, lättmetaller och elektronik. Ska fordonsåtervinningen utvecklas för en mer cirkulär ekonomi måste fler och nya material sorteras ut och tas om hand.

Ändrat materialinnehåll kan också ändra de ekonomiska förutsättningarna för återvinningsbranschen. Metall är lättare att skilja ut och lönsamt att ta tillvara. Fluffigt och bulkigt plast- och textilmaterial är svårare att hantera och att få avsättning för och ställer andra krav på logistiken. Därför ska Explore analysera och föreslå lösningar för en mer effektiv returlogistik inom fordonsåtervinning. En stor logistisk utmaning är att demonteringen i dag är så decentraliserad.

 

Participants

Maria Ljunggren Söderman (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Magnus Andersson

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Björn Johansson

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Malin Tarrar

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Collaborations

Eklunds bildelslager AB

Skövde, Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Sveriges bilåtervinnares riksförbund

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Walters Bildelar

Falkenberg, Sweden

Funding

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra)

Project ID: diarienrDIA2013/036
Funding Chalmers participation during 2016–2019

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra)

Project ID: Explore
Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Production

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2018-05-28