Mistra EXPLORE
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Fordon byggs inte bara av järn och stål. Materialinnehållet blir allt mer komplext med ökande andel plast, lättmetaller och elektronik. Ska fordonsåtervinningen utvecklas för en mer cirkulär ekonomi måste fler och nya material sorteras ut och tas om hand.

Ändrat materialinnehåll kan också ändra de ekonomiska förutsättningarna för återvinningsbranschen. Metall är lättare att skilja ut och lönsamt att ta tillvara. Fluffigt och bulkigt plast- och textilmaterial är svårare att hantera och att få avsättning för och ställer andra krav på logistiken. Därför ska Explore analysera och föreslå lösningar för en mer effektiv returlogistik inom fordonsåtervinning. En stor logistisk utmaning är att demonteringen i dag är så decentraliserad.

 

Deltagare

Maria Ljunggren Söderman (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Magnus Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Björn Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Malin Tarrar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Eklunds bildelslager AB

Skövde, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Sveriges bilåtervinnares riksförbund

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Walters Bildelar

Falkenberg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: diarienrDIA2013/036
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: Explore
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28