UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling
Research Project, 2017 – 2021

UNICORN-projektet ämnar utveckla ett automatisk soptransport och sorteringssystem som minskar den manuella hanteringen för vanliga hushåll. Detta implementeras av ett antal små autonoma robotar som kontinuerligt hämtar sopor från smarta sopkärl och transporterar soporna till en för området central sopsorteringsstation, som i sin tur töms av sopbilar vid behov. Eftersom hushållens sopkärl töms kontinuerligt blir sophanteringen och sorteringen enklare och mer effektiv för hushållen.


UNICORN projektet medför att sortering med större sannolikhet än idag faktiskt blir av, och därmed ökas återvinningen. Eftersom den centrala sopstationen har plats för mycket sopor och är uppkopplad behöver sopbilar inte komma och tömma lika ofta som idag; detta sparar energi och troligen även avgaser. Med tysta autonoma sopbilar kan tömningen av den centrala sopstationen till och med ske på nätterna, vilket minskar störningar och trafikstockningar.

Participants

Petter Falkman (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Funding

Volvo Group

Funding Chalmers participation during 2021

VINNOVA

Project ID: 2017-03055
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

2024

On intelligent automation systems

Doctoral thesis

More information

Latest update

2021-10-20