UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

UNICORN-projektet ämnar utveckla ett automatisk soptransport och sorteringssystem som minskar den manuella hanteringen för vanliga hushåll. Detta implementeras av ett antal små autonoma robotar som kontinuerligt hämtar sopor från smarta sopkärl och transporterar soporna till en för området central sopsorteringsstation, som i sin tur töms av sopbilar vid behov. Eftersom hushållens sopkärl töms kontinuerligt blir sophanteringen och sorteringen enklare och mer effektiv för hushållen.


UNICORN projektet medför att sortering med större sannolikhet än idag faktiskt blir av, och därmed ökas återvinningen. Eftersom den centrala sopstationen har plats för mycket sopor och är uppkopplad behöver sopbilar inte komma och tömma lika ofta som idag; detta sparar energi och troligen även avgaser. Med tysta autonoma sopbilar kan tömningen av den centrala sopstationen till och med ske på nätterna, vilket minskar störningar och trafikstockningar.

Deltagare

Petter Falkman (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03055
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Volvo Group

Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-20