Integrated virtual commissioning of a ROS2-based collaborative and intelligent automation system
Paper i proceeding, 2019

virtual commissioning

robot operating system

collaborative robot systems

intelligent automation

control and communication architecture

factory automation

human-in- the-loop

Författare

Endre Erös

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Martin Dahl

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Atieh Hanna

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Anton Albo

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Petter Falkman

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Kristofer Bengtsson

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA

19460740 (ISSN) 19460759 (eISSN)

407-413

2019 24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)
Zaragoza, Spain,

Virtuell beredning av operationer för fordonsunderhåll, UNIFICATION

VINNOVA (2017-02245), 2017-06-01 -- 2020-05-31.

UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling

VINNOVA (2017-03055), 2017-10-25 -- 2020-08-31.

Volvo Group, 2021-03-24 -- 2021-05-31.

Ämneskategorier

Robotteknik och automation

Reglerteknik

DOI

10.1109/ETFA.2019.8869444

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03