Virtuell beredning av operationer för fordonsunderhåll, UNIFICATION
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Huvudidén är att tillhandahålla och demonstrera innovativa lösningar som möjliggör införandet av flexibla och effektiva automationslösningar inom underhållsverkstäder och montering av fordon. Detta inkluderar att anpassa metoder för att effektivt samla in, analysera och konvertera stora mängder digital data om produkter, underhållsverkstäder och produktionssystem för beslutsfattande och styrning. Målet är att leverera och visa lösningar för optimering av driftsplanering och flexibla visualiseringstekniker.


Målet är att öka effektiviteten och kvaliteten på underhåll av fordon genom att digitalisera och automatisera underhållsverkstäder: hantera komplexiteten hos det stora antalet produktkombinationer och fordonsunderhållsanläggningar; realtidsmolnbaserad generering av robotbanor utifrån 3D-modeller; ramverk för design av fysiska verktyg hanterbara av både människor och robotar; högre hållbarhet genom förbättrad arbetsmiljö, effektivt underhåll och högre kvalitet, lägre bränsleförbrukning och längre livscykel.

Deltagare

Petter Falkman (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Arho Mekan

Hallsberg, Sweden

SETEK

Mölndal, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02245
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28