Virtual Commissioning of Vehicle Maintenance Operations, UNIFICATION
Research Project, 2017 – 2020

Huvudidén är att tillhandahålla och demonstrera innovativa lösningar som möjliggör införandet av flexibla och effektiva automationslösningar inom underhållsverkstäder och montering av fordon. Detta inkluderar att anpassa metoder för att effektivt samla in, analysera och konvertera stora mängder digital data om produkter, underhållsverkstäder och produktionssystem för beslutsfattande och styrning. Målet är att leverera och visa lösningar för optimering av driftsplanering och flexibla visualiseringstekniker.


Målet är att öka effektiviteten och kvaliteten på underhåll av fordon genom att digitalisera och automatisera underhållsverkstäder: hantera komplexiteten hos det stora antalet produktkombinationer och fordonsunderhållsanläggningar; realtidsmolnbaserad generering av robotbanor utifrån 3D-modeller; ramverk för design av fysiska verktyg hanterbara av både människor och robotar; högre hållbarhet genom förbättrad arbetsmiljö, effektivt underhåll och högre kvalitet, lägre bränsleförbrukning och längre livscykel.

Participants

Petter Falkman (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Arho Mekan

Hallsberg, Sweden

Fraunhofer-Chalmers Centre

Göteborg, Sweden

SETEK

Mölndal, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-02245
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2018-05-28