A ROS2 based communication architecture for control in collaborative and intelligent automation systems
Paper i proceeding, 2019

multi-master

robot programming

robot operating system

communication architecture

collaborative robots

intelligent automation.

Författare

Endre Erös

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Martin Dahl

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Kristofer Bengtsson

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Atieh Hanna

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Petter Falkman

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Procedia Manufacturing

2351-9789 (eISSN)

Vol. 38 349-357

29th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2019), June 24-28, 2019, Limerick, Ireland.
Limerick, Ireland,

Virtuell beredning av operationer för fordonsunderhåll, UNIFICATION

VINNOVA (2017-02245), 2017-06-01 -- 2020-05-31.

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Robotteknik och automation

Reglerteknik

DOI

10.1016/j.promfg.2020.01.045

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06