Microfluidic chemical separations for use during radiological accidents
Research Project , 2017

Projektet syftar till att ta fram ett halvautomatiskt verktyg baserat på mikroflödesteknik för snabb, noggrann och robust analys av radionuklider i vattenprover efter en radiologisk olycka. Enheten är avsedd för undersökning av både processvatten och miljöprover från utanför anläggningen. Den förväntas förbättra möjligheterna för identifiering och kvantitativ bestämning av radionuklider. Resultatet kan användas för att ge information om olycksförloppet och för att ge underlag för beslut om haverihanteringsåtgärder.

Participants

Mark Foreman (contact)

Docent vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Nuclear Chemistry

Funding

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-02-19