Microfluidic chemical separations for use during radiological accidents
Forskningsprojekt , 2017

Projektet syftar till att ta fram ett halvautomatiskt verktyg baserat på mikroflödesteknik för snabb, noggrann och robust analys av radionuklider i vattenprover efter en radiologisk olycka. Enheten är avsedd för undersökning av både processvatten och miljöprover från utanför anläggningen. Den förväntas förbättra möjligheterna för identifiering och kvantitativ bestämning av radionuklider. Resultatet kan användas för att ge information om olycksförloppet och för att ge underlag för beslut om haverihanteringsåtgärder.

Deltagare

Mark Foreman (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-19