Emissions of particulates from DI engine, gasoline and alternative fuels
Research Project, 2007 – 2008

Syftet med projektet är att öka förståelsen om s.k. oreglerade emissioner vid ottoförbränning, samt att utnyttja denna kunskap till att effektivt minska utsläppen av oreglerade emissioner genom att kombinera de olika parternas erfarenhet på olika områden. Det kan sammanfattas i fyra delmål: Öka förståelsen av partikelbildning i direktinsprutade (både sid- och centralinjicerade) motorer som körs homogent och magert med bensin eller med alternativa bränslen. Undersöka hur emissioner av andra oreglerade emissioner än partiklar påverkas av efterbehandlingssystem för partikelreduktion. Studera partikelreducerande efterbehandlingssystem för att förstå reaktionsmekanismerna vid partikelreduktion samt anpassa efterbehandlingssystemen till bensinmotorer. Tillsammans med utvalda leverantörer skapa ett avgassystem som reducerar emissionerna av partiklar från stratifierade magermotorer för att nå de tilltänkta emissionsnivåerna för Euro 5 och undersöka potentialen för framtida Euro 6.

 

Participants

Magnus Skoglundh (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering

Bengt Andersson

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering

Collaborations

General Motors Powertrain Sweden AB

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: AL90 A 2006-10512
Funding Chalmers participation during 2007–2008

Swedish Road Administration

Funding Chalmers participation during 2007–2008

Swedish Road Administration

Project ID: AL90 A 2006-10512
Funding Chalmers participation during 2007–2008

Swedish Energy Agency

Project ID: AL90 A 2006-10512
Funding Chalmers participation during 2007–2008

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Nanoscience and Nanotechnology

Areas of Advance

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-09-12