Partikelemissioner från DI-motor, bensin och alternativa bränslen
Forskningsprojekt , 2007 – 2008

Syftet med projektet är att öka förståelsen om s.k. oreglerade emissioner vid ottoförbränning, samt att utnyttja denna kunskap till att effektivt minska utsläppen av oreglerade emissioner genom att kombinera de olika parternas erfarenhet på olika områden. Det kan sammanfattas i fyra delmål: Öka förståelsen av partikelbildning i direktinsprutade (både sid- och centralinjicerade) motorer som körs homogent och magert med bensin eller med alternativa bränslen. Undersöka hur emissioner av andra oreglerade emissioner än partiklar påverkas av efterbehandlingssystem för partikelreduktion. Studera partikelreducerande efterbehandlingssystem för att förstå reaktionsmekanismerna vid partikelreduktion samt anpassa efterbehandlingssystemen till bensinmotorer. Tillsammans med utvalda leverantörer skapa ett avgassystem som reducerar emissionerna av partiklar från stratifierade magermotorer för att nå de tilltänkta emissionsnivåerna för Euro 5 och undersöka potentialen för framtida Euro 6.

 

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik

Bengt Andersson

Professor emeritus vid Chalmers, Kemi och kemiteknik

Per-Anders Carlsson

Enhetschef vid Chalmers, Kemi och kemiteknik

Samarbetspartners

GM Powertrain Sweden AB

Trollhättan, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: AL90 A 2006-10512
Finansierar Chalmers deltagande under 2007–2008

Vägverket

Projekt-id: AL90 A 2006-10512
Finansierar Chalmers deltagande under 2007–2008

VINNOVA

Projekt-id: AL90 A 2006-10512
Finansierar Chalmers deltagande under 2007–2008

Vägverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2007–2008

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-12