Nästa generation Ottomotorförbränning
Research Project , 2010 – 2012

Detta projekt syftar till att studera förutsättningarna för att kunna utnyttja mager förbränning för att väsentligt reducera bränsleförbrukningen på en Ottomotor. Studier kommer att utföras för att finna lämpliga förbränningsrumsgeometrier för att klara av samtliga driftsfall inklusive stratifierat och magert homogent driftsfall. Vidare kommer lämpliga system för avgasåterföring att studeras i nära samarbete med utvecklingen av Volvos moderna dieselmotorer.

Participants

Ingemar Denbratt (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Combustion and Propulsion Systems

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 32027-1
Funding Chalmers participation during 2010–2012

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-05-28