Nästa generation Ottomotorförbränning
Forskningsprojekt , 2010 – 2012

Detta projekt syftar till att studera förutsättningarna för att kunna utnyttja mager förbränning för att väsentligt reducera bränsleförbrukningen på en Ottomotor. Studier kommer att utföras för att finna lämpliga förbränningsrumsgeometrier för att klara av samtliga driftsfall inklusive stratifierat och magert homogent driftsfall. Vidare kommer lämpliga system för avgasåterföring att studeras i nära samarbete med utvecklingen av Volvos moderna dieselmotorer.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28