SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier (del 2)
Research Project , 2017 – 2020

Vårt mål är att förse textilindustrin med ett alternativ till dagens fluorkarbon-baserade teknologi för smutsavvisning. I detta syfte kommer vi att använda ett miljövänligt material, silika, som idag används i traditionell coating-teknologi. Baserat på de prototyper som framgångsrikt utvecklades i första steget, strävar vi nu efter att integrera dem i våra redan etablerade partners produkter samtidigt som vi utvecklar teknologin kontinuerligt. Detta kommer göra det möjligt att ta in nya partners som är intresserade av den här tillämpningen av teknologin.

Participants

Romain Bordes (contact)

Researcher at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry, Applied Surface Chemistry

Funding

Ludvig Svensson AB

Funding Chalmers participation during 2017–2020

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-04-24