SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier (del 2)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Vårt mål är att förse textilindustrin med ett alternativ till dagens fluorkarbon-baserade teknologi för smutsavvisning. I detta syfte kommer vi att använda ett miljövänligt material, silika, som idag används i traditionell coating-teknologi. Baserat på de prototyper som framgångsrikt utvecklades i första steget, strävar vi nu efter att integrera dem i våra redan etablerade partners produkter samtidigt som vi utvecklar teknologin kontinuerligt. Detta kommer göra det möjligt att ta in nya partners som är intresserade av den här tillämpningen av teknologin.

Deltagare

Romain Bordes (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Finansiering

Ludvig Svensson AB

Projekt-id: 2017-03724
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03724
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24