WoodXZip
Research Project , 2017 – 2018

Målet är att ha utvecklat trä-konstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande. Projektet innebär att genom s.k WUFI-simuleringar av flera produktvarianter, särskilt testa olika skivor som kan absorbera fuktighet, identifiera en bra produktlösning, testa ett fysiskt väggelement på HSB-LivingLab på Chalmers Campus Johanneberg. Simuleringar, mätningar och test kommer bli sammanställt i en skriftlig slutrapport inför ett fortsättningsprojekt. Fortsättningsprojektet innebär att besvara föreliggande slutrapport, genom att fokusera på teknisk utveckling av de ingående komponenterna i systemet efter den utvärdering av WoodXZip.


Projektet är ett fortsättningsprojekt inför prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem, kallat WoodXZip. Byggsystemets styrkor och svagheter och vissa tekniska detaljer har utretts. I fortsättningsprojektet kommer Chalmers tillsammans med alla projektpartner att utveckla träkonstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande.

Participants

Holger Wallbaum (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Angela Sasic Kalagasidis

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Collaborations

BIMobject AB

Malmö, Sweden

Fenix Scientific AB

Älta, Sweden

Labs2020 AB

Stockholm, Sweden

Monsén Arkitekter

Ängelholm, Sweden

Vänerparken Investment AB

Stockholm, Sweden

Zenergy AB

Skillingaryd, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2018

HSB Living Lab

Funding Chalmers participation during 2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

HSB living lab

Infrastructure

More information

Latest update

2019-09-27