Molekylär profilering inom Central Swedish Cohorts & Biobank: en väg till precisionsmedicin för ett hälsosamt åldrande
Research Project , 2017 – 2024

Description missing.

Participants

Rikard Landberg (contact)

Full Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Collaborations

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2017–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-06-05