Molekylär profilering inom Central Swedish Cohorts & Biobank: en väg till precisionsmedicin för ett hälsosamt åldrande
Forskningsprojekt, 2017 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-06100
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05