Prestanda för turbofläkt integrerad i flygplan
Research Project, 2017 – 2022

Syfte och mål:
Med utvecklingen av de senaste flygplansmotorerna med större fläktdiameter och ett flödesförhållande över 10 har bränsleförbrukningen sänkts med 10-15%. Projektet "Prestanda för Flygplans-integrerad Turbofläkt" (ITAP) syftar till att stödja utveckling nacelle- och motorteknik i nästa generations tystare och bränslesnålare motorer med större fläkt. Målet är att finna hur en nacelle ska utformas för robust funktion och hög effektivitet för vidareutvecklade och mer radikala systemarkitekturer, samt att beskriva de resulterande kraven på nacelle- och motorkomponenter.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet ska ta fram en designmetod för extern och intern nacellegeometri samt pylon, anpassad för konceptstudier. Vidare ska en modell som kan utvärdera vikt, motstånd och buller för motor och nacelle utvecklas. Metoderna tillämpas på den senaste generations flygplan (tekniknivå 2010), ett framtida flygplan med vinghängd motor (teknikår 2030) och integrerat motor-flygplan med tekniknivå 2050. Den främsta effekten är stöd till GKNs ambition att vara teknikledande på svetsade och plåtformade motor- och nacellekomponenter, som möjliggör miljöeffektivare motorer.

Participants

Tomas Grönstedt (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-04865
Funding Chalmers participation during 2017–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-06-11