Prestanda för turbofläkt integrerad i flygplan
Forskningsprojekt, 2017 – 2022

Syfte och mål:
Med utvecklingen av de senaste flygplansmotorerna med större fläktdiameter och ett flödesförhållande över 10 har bränsleförbrukningen sänkts med 10-15%. Projektet "Prestanda för Flygplans-integrerad Turbofläkt" (ITAP) syftar till att stödja utveckling nacelle- och motorteknik i nästa generations tystare och bränslesnålare motorer med större fläkt. Målet är att finna hur en nacelle ska utformas för robust funktion och hög effektivitet för vidareutvecklade och mer radikala systemarkitekturer, samt att beskriva de resulterande kraven på nacelle- och motorkomponenter.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet ska ta fram en designmetod för extern och intern nacellegeometri samt pylon, anpassad för konceptstudier. Vidare ska en modell som kan utvärdera vikt, motstånd och buller för motor och nacelle utvecklas. Metoderna tillämpas på den senaste generations flygplan (tekniknivå 2010), ett framtida flygplan med vinghängd motor (teknikår 2030) och integrerat motor-flygplan med tekniknivå 2050. Den främsta effekten är stöd till GKNs ambition att vara teknikledande på svetsade och plåtformade motor- och nacellekomponenter, som möjliggör miljöeffektivare motorer.

Deltagare

Tomas Grönstedt (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04865
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-11