Ledarskap som drivkraft för förnyelse: Företagsledningens betydelse för- och inverkan på branschens utveckling för hållbar samhällsbyggnad i världsklass
Research Project , 2014 – 2018

Description missing.

Participants

Christine Räisänen (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Funding

Swedish Construction Federation

Funding Chalmers participation during 2014–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-11-22